Skip to content (Press Enter)

Så presenterar du för investerare när du söker finansiering (och så når du avslut)

Mycket står på spel vid alla slags presentationer, så hur ger du dig själv bästa möjliga chans? Lär dig hemligheterna bakom framgångsrika presentationer i denna kompletta guid.

Upptäck DocSend
Ett team tar några minuter för att slutföra sin presentation i ett styrelserum före det stora ögonblicket.

DocSend Startup Index ger information om de senaste trenderna bland riskkapitalister. Den senaste informationen avslöjar att investerare nu bara lägger 3 minuter på din presentation. Och det är om du är riktigt framgångsrik. 

Enkelt uttryckt kan man säga att om din presentation inte omedelbart charmar investerarna har du förmodligen redan missat din chans. Så vad vill investerare ha, och hur kan du ge dig själv konkurrensfördelar?

Följ med när vi avslöjar allt – och lär dig hur du presenterar för investerare med vår kompletta guide till en oförglömlig investeringspresentation.

Hoppa in i ett avsnitt för din nästa presentation

 1. Vad tittar investerare efter i en presentation?
 2. Ge din hisspitch
 3. Berätta din historia
 4. Visa dina marknadsundersökningar
 5. Presentera och demonstrera din produkt eller tjänst
 6. Förklara intäkts- och affärsmodellen
 7. Förtydliga hur du kommer att locka kunder
 8. Presentera ditt team
 9. Förklara dina ekonomiska prognoser
 10. Motivera dina finansieringsbehov
 11. Illustrera din exitstrategi
 12. Vanliga misstag

Vad tittar investerare efter i en presentation?

Vad investerare vill ha är en enkel, datadriven genomgång av matematiken i ditt företag – med en tydlig översikt över dina idéer. Här är de viktigaste kriterierna som investerare förväntar sig:

 1. Din idé – ingen idé, ingen presentation och ännu ett ”nej” på din (förmodligen) redan långa lista
 2. Din USP – såvida du inte har uppfunnit något helt nytt vill investerare veta på vilket sätt du sticker ut
 3. Finansiella prognoser – DocSend-forskningen säger att detaljerade data är något som ofta efterfrågas i dag
 4. En affärsplan – detaljer om vart pengarna går, och än en gång: ju mer detaljerat desto bättre
 5. En förstklassig presentation – det är avgörande att allt detta är lättbegripligt och koncist

Så förbereder du dig inför en presentation

Identifiera potentiella investerare 

Du måste förbereda dig med solida efterforskningar kring potentiella investerare, och detta beror på vilken typ av verksamhet du bedriver. 

Viktigast att tänka på i dina efterforskningar är typen av investerare, vanligtvis en av följande:

 • Riskkapitalister – som tillhandahåller private equity-finansiering
 • Affärsänglar – som vanligtvis är individer med högt nettovärde
 • Personliga investerare – kan inkludera vem som helst inom ditt företagsnätverk

Det finns också peer-to-peer-investerare och naturligtvis banker.

Utvärdera det aktuella investeringsklimatet

När du bestämt dig för en investerare måste du titta på det aktuella investeringslandskapet. DocSend-data ger följande insikter:

 • Investerare blir alltmer selektiva
 • En ekonomisk nedgång har skett vid sidan av växande konkurrens
 • Investerare söker underrepresenterade nischgrupper, som HBTQ-communityt

Det betyder att landskapet är mer utmanande än någonsin förr. Du måste kämpa hårdare än någonsin för en krympande mängd kapital. 

Och du har mindre tid att fånga investerarnas uppmärksamhet – uppgifterna visar att tiden riskkapitalister tillbringade med en framgångsrik presentation sjönk från 3:30 till 2:45 mellan 2021 och 2022. Bara några minuter! 

Varje sekund är viktig. Och när uppmärksamhetstiden sjunkit med 20 % ökar trycket i situationen. 

Få ordning på din berättelse

Nu när du vet vem investeraren är och vad du kan förvänta dig kan du vända fokus mot dig själv.

Under en presentation kommer investerare förmodligen ha massor av frågor till dig. Frågor som:

 • ”Varför denna typ av investering?”
 • ”Varför går du inte till en bank?”
 • ”Varför kommer du till just mig som investerare?”

Du behöver bra svar på varför du vill ha deras pengar specifikt. Du måste förstå din situation och veta om du är ett uppstartsföretag i ett tidigt skede eller ett tillväxtskede om du behöver Pre-seed- eller Seed-finansiering – och du måste vara förberedd på frågor.

Allt detta ger dig ammunition för den specifika typ av investerare du presenterar för. Du är inte redo att presentera om du inte känner till investerarens prioriteringar, din egen position – och i slutändan hur ni kan tjäna pengar tillsammans.

Bygg karisma och självförtroende

Har du någonsin önskat att du kunde få en objektiv bild av dig själv när du gör dig redo för en stor presentation? Med Dropbox Capture kan du öva på din karisma och dela din presentation med teamet, och använda skärminspelaren för att spela in din presentation och sedan spela upp den för att utvärdera dig själv.

Så presenterar du för investerare

Det krävs mycket arbete för att förstå vem du presenterar för och varför. Så förutsatt att du har detta i åtanke kan vi fokusera på hur man presenterar. Använd följande tips för att förbättra dina chanser att lyckas.

1. Ge din hisspitch

En hisspitch är den kondenserade versionen av all information du ska presentera. Investerare vill ha en färdplan över vart du är på väg under en cirka 30 sekunder kort presentation.

Se till att din snabba, smidiga men seriösa hisspitch täcker följande punkter:

 • Din affärsidé, företagsstrukturen, grundare och andra detaljer
 • Din produkt eller tjänst, allt som är relevant för vad ditt företag tillhandahåller
 • Ditt värdeförslag, fördelarna som din produkt eller tjänst ger

Framför allt måste du vara förberedd – du måste vara redo att leverera din hisspitch i alla slags situationer. Du vet aldrig var du kan få chansen att förklara din idé för en potentiell investerare.

2. Berätta din historia

Försök att dela det intresse och de drömmar som inspirerade dig till idén – och när du är klar kommer investeraren förhoppningsvis att heja på dig och vilja se dig lyckas.

Vad du än säger i detta skede krävs det data som bekräftar dina påståenden. Information om målgruppssegmentering, finansiella prognoser och andra siffror hjälper dig att sälja din företagsberättelse.

Så när du planerar berättelsebilderna i din presentation ska du se till att inkludera följande:

 • Konsumentproblemet eller marknadsluckan du hittat
 • Hur ditt företag och investerarens finansiering kommer att lösa detta problem
 • Din målgrupp eller kundbas, vem ditt företag kommer att hjälpa och hur
 • Varför ditt företag behöver finansiering vid denna tidpunkt mer än något annat

3. Visa dina marknadsundersökningar

Om du förankrar din produkt i hårda data blir din presentation mindre av en idé och mer av en plan. Denna del av presentationen kan skapa en känsla av brådska för investeraren som kommer att se att planen är redo att sättas i verket.

Se till att du går igenom följande i dina marknadsundersökningsbilder för en framgångsrik presentation:

 • Konkurrenterna, visa hur konkurrentutsatt din marknad är – investerare gillar inte en marknad som är för mättad, men för lite konkurrens kan också indikera att din plan inte är genomförbar
 • Branschstatus inklusive marknadshistoria fram till presentationen och sektorprognoser framåt
 • Målgrupp eller målkunder, vilka är de och vilka är deras värderingar, önskemål eller behov?
 • Marknadstillväxtpotential
 • Hur man undviker marknadsrisker, vare sig de gäller lagen, regleringar eller andra potentiella fallgropar

4. Presentera och demonstrera din produkt eller tjänst

En investerare kommer att förstå produkten i stora drag i detta skede, men nu är det dags att gå in på detaljerna. Det viktigaste är någon slags demonstration där investeraren får se, prova eller använda produkten eller tjänsten.

En demo i en presentation för en digital tjänst eller fysisk produkt kräver noggranna förberedelser och testning. Om du till exempel pitchar en app vill du vara helt säker på att dess kärnfunktioner kan visas upp utan problem under presentationen.

Du bör eliminera alla eventuella problem långt innan det blivit dags för den riktiga presentationen! En investerare vill ha en realtidsupplevelse, så det är bäst att du kontrollerar allt, och sedan kontrollerar det igen, ända fram till sanningens ögonblick.

5. Förklara intäkts- och affärsmodellen

Om din presentation har fått investerare intresserade av idén vilar nu allt på en faktor – affärsmodellen. Detta är den bild i din presentation som investerarna kommer att bry sig allra mest om.

Målet är att inkludera följande uppgifter för att visa hur ditt företag kommer att tjäna dem pengar:

 • Prispunkter för varje produkt och tjänst
 • Avgiftsstruktur, debiterar du per artikel eller tar du ut en månatlig/årlig prenumerationsavgift?
 • Tjänster eller produktklasser och deras prissättning, till exempel ett premiumabonnemang för företag
 • Hur priserna harmoniserar med dina intäktsmål, alltså att du säljer X antal produkter för att uppnå Y
 • Prognoser för avkastning på investeringen, inklusive belopp och när man kan förvänta sig dem

Detta kan vara ett avgörande skede och kloka investerare kommer att vara mycket fokuserade, märka av eventuella oegentligheter och ställa många frågor.

[Prova Dropbox Sign]

6. Förtydliga hur du kommer att locka kunder

Investerare ger inte stöd projekt utan en stor efterfrågan från målgruppen.

Du måste hålla dig till din strategi och bibehålla fokus på viktiga nyckeltal och hur du hittar nya kunder i dessa presentationsbilder. Se till att du inkluderar följande information om hur du kommer att locka nya kunder.

 • Marknadsföringskanaler du kommer att använda, till exempel sociala medier, direktförsäljning, digital och traditionell PR
 • Tillväxttal som kundanskaffningskostnad (CAC), kundkvarhållningsgrad (CRR) och konverteringsfrekvens
 • Säljprocesspecifikation, hur ser resan från lead till försäljning ut för företaget?

Investerare letar efter tillväxtpotential, så de kommer att ha mycket bra förståelse för nyckeltalen och de olika skedena i säljprocessen. Förbered dig på frågor och se till att förstå och kunna dina nyckeltal i sömnen!

7. Presentera ditt team

Utöver idén, situationen på marknaden och de ekonomiska uträkningarna vill investerare veta att deras pengar är i goda händer. Du måste kunna sälja in ditt team så att investeraren kan lita på era förmågor.

DocSend-data visar att både Seed- och Pre-seed-presentationer är mer framgångsrika när teamet introduceras från början. Det faktum att presentationer med teambilder mot slutet av presentationen är mindre framgångsrika antyder hur viktigt teamet är för investerare! Det kan vara en bra idé att flytta upp dem i presentationen för att öka dina chanser att lyckas.

Tänk på följande för ett bättre presentationsresultat:

 • Lyft fram teamets färdigheter, erfarenheter och kvalifikationer
 • Försök inte dölja eventuella brister ni kanske har för närvarande – förklara istället hur ni kommer att hantera dem
 • Beskriv kommande steg, ambitioner och förbättringar av teamet som en del av planen

8. Förklara dina ekonomiska prognoser

Du måste kunna projicera dina intäktsmål för de kommande 3 till 5 åren. Dela upp intäkterna per produkt och var noga med att detaljerat förklara hur och när verksamheten kommer att kunna uppvisa dessa siffror.

En intäktsprojektionsbild ska vara kortfattad. Se till att du inte drunknar i siffror. Håll det enkelt.

9. Motivera dina finansieringsbehov

Alla investerare föredrar att ge dig finansiering på en lägre nivå om det är vad din idé kräver. Du måste få investerare att förstå varför du behöver den finansiering du ber om.

Se till att du går igenom följande för att motivera vad du ber om och för att kunna gå vidare till att avsluta affären.

 • Nuvarande finansieringsnivåer, hur mycket du har i dagsläget och var har du fått dessa medel ifrån
 • Ägarnivåer, vilken andel kommer investerare att få och hur ser den nuvarande aktiefördelningen ut?
 • Hur mycket mer investeringar kommer du att behöva för att nå dina mål?
 • Vart pengarna kommer att gå och vad du kommer att använda dem till
 • Verksamhetens ställning när finansieringen tagit slut

Detta är ett bra tillfälle att påminna alla om hur noga och pålitlig du kommer att vara med investerarens pengar. Se till att alla i rummet är trygga med vad de kommer att erbjuda.

10. Illustrera din exitstrategi

Efterhand som finansieringen fortskrider från Seed-stadierna kommer du att märka att investerarna är nyfikna på din exitstrategi för verksamheten: ett stort företag kanske förvärvar er, ledningen kanske vill köpa ut investerarna – eller så kanske ni kommer att börsnoteras.

Hur exitplanen än ser ut ska ni förklara för investeraren varför den är vettig för företaget och vad den betyder för deras investering. Investerare kanske inte bryr sig om exitmetoden, men de vill veta hur de kommer att få tillbaka sina pengar om 5 eller 10 år.

Vilka vanliga misstag görs när man presenterar för investerare?

Vi vill ge dig en positiv lista över saker att göra för att din presentation ska bli fantastisk, men det finns faktiskt också några saker att undvika. Försök att undvika följande vanliga fallgropar vid investerarpresentationer:

 • Att inte förstå din målgrupp eller kund
 • Att inte göra dina marknadsundersökningar
 • Att inte vara transparent med de data du har eller vilka dina källor är
 • Att inte lämna tillräckligt med tid för frågor under mötet
 • Att inte följa upp med deltagarna i presentationen efter mötet
 • Att inte lyssna på feedback från investerare eller förfina ditt bildspel efter en misslyckad presentation

En presentation kan handla om mycket uppbyggnad med en virvelvind av aktiviteter efteråt – eller bara ge ett snabbt ”nej”. Förbered dig inför varje steg som om det vore det sista, och kliv in i rummet och leverera.

Hur kan Dropbox hjälpa mig att presentera för investerare?

Dropbox gör det enkelt att dela, samarbeta och arbeta på din presentation. När din presentation landar den investering du behöver kan DocSend göra det snabbt, enkelt och säkert att skicka filer. 

Prova Dropbox Capture för att spela in skärmen under dina presentationsmöten och förberedelser, eller själva presentationen. Du kan också använda Dropbox Sign för att hämta juridiskt bindande e-signaturer, så oavsett om du förbereder en presentation eller har ett vunnet avtal att skicka ut kan du lita på våra verktyg i varje steg av processen.

En GIF som visar den snabba processen att skicka ett dokument för underskrift med DocSend.

Låt din nästa investeringspresentation bli perfekt

Vår praktiska guide ger dig bästa möjliga chans att lyckas med din presentation. Kombinera en stark presentation med våra kraftfulla produkter så kommer du att vara redo för ett ”ja” i din finansieringsresa.