Skip to content (Press Enter)

Faktura for frilanskunstner: hvordan opprette en faktura for levering av tjenester som kunstner/artist

For en som er frilanskunstner, vil profesjonelt utformede fakturaer for kunstnertjenestene man leverer, være helt avgjørende for å få en god økonomi. Les våre tips til hvordan du oppretter, administrerer og deler fakturaer for kunstnerisk arbeid.

Oppdag Dropbox
En frilanser arbeider på en bærbar PC hjemme.

Hvis du er en profesjonell kunstner som for første gang har startet en liten kunstvirksomhet eller fremdeles er en ganske fersk frilanskunstner, må du komme raskt i gang med faktureringsprosessen.

En faktura er en oversikt over varene eller tjenestene du som selger har levert til en kjøper og beløpet vedkommende skal betale for den transaksjonen. For deg som frilanskunstner er det helt avgjørende å opprette en profesjonell faktura for å kunne håndtere økonomien og få betalt for det kunstneriske arbeidet du leverer.

I denne veiledningen leder vi deg gjennom prosessen med å opprette en faktura for ditt kunstneriske frilansarbeid, inkludert hva som skal inkluderes og hvordan det skal administreres. Vi vil også si noe om hvordan Dropbox kan hjelpe deg med å håndtere fakturaene dine og effektivisere arbeidsflyten.

Når skal jeg bruke en kunstnerfaktura?

Du må opprette en faktura hver gang noen kjøper et produkt eller en tjeneste fra deg. Dette inkluderer:

Bestillingsarbeid

Betalingen kommer vanligvis ikke før det bestilte kunstverket er fullført og levert til kjøperen.

Ved store bestillinger vil du kanskje sende fakturaen før du begynner på kunstverket for å sikre at du får betalt for tiden du bruker. Ved mindre bestillinger er det imidlertid ikke sikkert at du kjenner den endelige prisen før verket har blitt opprettet.

Utstillingssalg

I denne situasjonen vil sannsynligvis galleriets salgsteam sende fakturaen til kjøperen på vegne av deg, slik at de kan legge til sin egen provisjon. Du må derfor prise kunstverket i henhold til det før det vises på en utstilling.

Lisensavtaler

Du sender en faktura til noen for lisensiering av arbeidet ditt etter at vilkårene i avtalen har blitt satt opp og avtalt. Så lenge kunstverket krever en lisens for å kunne brukes av noen andre, kan dette eventuelt faktureres fortløpende.

To personer som ser gjennom en faktura.

Dette må inkluderes i en kunstnerfaktura

En effektiv kunstnerfaktura vil inneholde tydelig informasjon som gjør det lett for din(e) kjøper(e) å betale deg. Et verktøy som Dropbox, vil da gjøre det enklere for alle ved at du lett kan opprette, lagre og dele en brukervennlig fakturamal. På fakturaen bør du ta med:

Dine opplysninger

 • Virksomhetens navn og adresse
 • Dine kontaktopplysninger, for eksempel e-postadresse eller telefonnummer
 • Et unikt identifikasjonsnummer for fakturanummeret

Opplysninger om kjøperen

 • Kjøperens navn og adresse
 • Kjøperens kontaktopplysninger, for eksempel e-postadresse eller telefonnummer
 • Kjøperens referansenummer for bestillingen eller oppdraget når det er relevant

Informasjon om kunstverket

 • Atskilte linjeposter for hvert produkt eller hver tjeneste som leveres
 • En tydelig beskrivelse av hver linjepost
 • En forklaring om alle restriksjoner kjøperen pålegges vedrørende bruken av kunstverket, for eksempel copyright
 • Faktureringsdato
 • Datoen produktet eller tjenesten ble levert til kjøperen

Du vil kanskje også legge ved et ekthetssertifikat sammen med e-posten, for å gi kjøperen ytterligere garanti om verkets opprinnelse.

Informasjon om betalingsvilkårene

 • Timepris hvis det er relevant
 • Totalsum av belastede beløp hvis kunstverket for eksempel ble levert porsjonsvis / i deler
 • Sum i kjøperens valuta hvis det er relevant
 • Eventuelle avgifter, for eksempel merverdiavgift
 • Sum å betale
 • Alle betalingsvilkår, for eksempel forfallsdato for betalingen og eventuelle gebyrer for sen betaling
 • Betalingsmetode, for eksempel rett til bankkonto, via kredittkort eller via en betalingsbehandler som PayPal

Slik håndterer du kunstnerfakturaer med Dropbox

Hvis du ikke bruker et fakturaprogram, men heller sender fakturaene manuelt som e-postvedlegg, kan Dropbox være en nyttig metode for å lagre, organisere og dele fakturaer.

Ha alle Dropbox-funksjonene på ett sted for å forbedre alle aspekter ved tjenestene du leverer som kunstner, for alt fra redigering av PDF-fakturamaler til passordbeskyttelse av filene når de har blitt delt.

Med umiddelbar synkronisering til alle enhetene, kan du enkelt få tilgang til og dele fakturaene rett fra Dropbox-kontoen. Hvis du også trenger avanserte filsendingsfunksjoner som sporing av fildeling og analyser, kan du sende fakturaene med Send og spor.

Et bilde av Dropbox-brukergrensesnittet med Send og spor-funksjonen for filer som er lagret i Dropbox-kontoen din.

Dropbox øker hastigheten på prosessen rundt opprettelse, tilpasning og sending av fakturaer ved å fungere som et sentralt knutepunkt hvor du kan lagre, redigere og dele fakturaene.

Enkle kunstnerfakturaer med lave skuldre

Det trenger ikke være komplisert å opprette og sende fakturaer. Med Dropbox kan du effektivisere prosedyrene rundt opprettelsen og sendingen av fakturaer for kunstnervirksomheten din. 

Opprett og tilpass profesjonelle fakturaer som viser merkevaren din og sørger for at du får raskere betalt, ved at alt blir enklere å redigere, organisere og dele – rett fra Dropbox-kontoen. Dermed kan du bruke mindre tid på økonomiske bekymringer og mer tid på å lage god kunst.

Med en strømlinjeformet arbeidsflyt kan du spore fakturaer, sende påminnelser om forfalte betalinger og enkelt få tilgang til alle økonomidataene på ett sted. Si farvel til faktureringsproblemer og hallo til en mer effektiv økonomihåndtering i kunstvirksomheten din.

Enkel opprettelse av profesjonelle fakturaer

Enkel håndtering av kunstnerfakturaer