Skip to content (Press Enter)

Vad är FTP?

Vet du hur man effektivt för över stora filer eller filuppsättningar? Utforska FTP, File Transfer Protocol, mer ingående och lär dig mer om FTP-alternativ som SFTP och Dropbox Transfer.

true

Vad står FTP för?

FTP står för File Transfer Protocol. Låt oss förklara. I grund och botten är ett ”protokoll” eller ett ”internetprotokoll” en uppsättning procedurer eller regler som gör att elektroniska enheter kan kommunicera med varandra. FTP är den uppsättning regler som enheter i ett TCP/IP-nätverk (internet) använder för att överföra filer. När du använder internet använder du faktiskt en rad olika protokoll. När du surfar använder du HTTP. När du skickar och tar emot snabbmeddelanden använder du XMPP. FTP är helt enkelt det protokoll som används för att flytta filer runt.

Vad är en FTP-server?

FTP-servrar är programvaruapplikationer som möjliggör överföring av filer från en enhet (alltså en Mac-, Windows- eller Linux-dator) till en annan. Det kanske låter komplicerat, men FTP-servrar är i praktiken bara datorer som har en FTP-adress och är dedikerade för att ta emot FTP-anslutningar. De utför två enkla uppgifter: ”get” och ”put”. Du kan antingen ”hämta” filer (get) från FTP-servern eller ”lägga” filer (put) på FTP-servern. När du laddar upp filer förs de över från din personliga enhet till servern. Alternativt förs de över från servern till din personliga enhet när du laddar ner filer. Därför är FTP-servrar på den mest grundläggande nivån mittpunkten mellan mottagaren och avsändaren.

Hur fungerar FTP?

FTP är ett klient-serverprotokoll. Med andra ord begär klienten filer och servern tillhandahåller dem. Som sådant kräver ett FTP-protokoll två grundläggande kanaler för att en anslutning ska kunna upprättas:

  • Kommandokanalen: initierar instruktionen, bär grundläggande information, alltså vilka filer det gäller
  • Datakanalen: för över fildata mellan de två enheterna 

För att kunna upprätta en anslutning måste användarna tillhandahålla inloggningsuppgifter till FTP-servern, som vanligtvis använder portnummer 21 som standardkommunikationsläge. Enkelt uttryckt är ”portar” nummer som används för att identifiera informationstransaktioner över ett nätverk. Det är också viktigt att komma ihåg att det finns två olika FTP-anslutningslägen: aktivt och passivt.

I aktivt FTP-läge har servern en aktiv roll genom att godkänna en begäran om data. Det aktiva läget kan emellertid ibland stöta på problem med brandväggar som blockerar obehöriga sessioner från tredje part. Det är då det passiva läget träder in. I passivt läge upprätthåller servern inte anslutningen aktivt, vilket innebär att användaren upprättar både datakanalen och kommandokanalen. I praktiken ”lyssnar” servern men deltar inte aktivt, så att den andra enheten kan hantera större delen av arbetet.

Vilka problem löser en FTP-server?

FTP används ofta för att hantera ett stort antal filer, och är därför ofta användbart vid webbutveckling. När man gör ändringar på en webbplats kan man hantera filöverföringar med en FTP-session, vilket ger ett enkelt sätt att ladda upp specifika filer, lägga till bildfiler, flytta webbmallar och så vidare. På samma sätt kan IT-personal också använda File Transfer Protocol för att överföra stora serier av serverfiler i ett slutet system.

Vilka är fördelarna med FTP?

FTP har ett antal fördelar som är viktiga att nämna. Det viktigaste av allt är att denna lösning kan föra över flera filer samtidigt, återuppta en överföring om anslutningen går förlorad och schemalägga överföringar. Eftersom tekniken har funnits länge är de flesta redan bekanta med protokollet. Det finns många FTP-programvaruverktyg för stationära datorer – inklusive FileZilla, WinSCP, Cyberduck med flera – som gör det ganska enkelt att använda FTP. 

Vilka är nackdelarna med FTP?

Det finns en betydande nackdel med FTP, och det är bristen på säkerhet. Eftersom FTP uppfanns på 1970-talet och är denna lösning mycket äldre än många av de IT-säkerhetsåtgärder som vi har vant oss vid i den moderna världen. Den utformades inte för att vara ett säkert protokoll. FTP-överföringar är inte krypterade, vilket innebär att dina lösenord, användarnamn och andra känsliga data kan läsas relativt enkelt av hackare som fångar dina datapaket (alltså via en ”packet capture”-attack).

På grund av dessa säkerhetsrisker minskar stödet för FTP. En rad olika ersättningsalternativ har lanserats på marknaden, som till exempel SFTP, HTTPS, AS2 och FTPS. Från och med 2020 stänger Google Chrome av FTP som standard och Firefox har tagit bort FTP från sin kod. Så om du fortfarande använder FTP-servrar för viktiga affärsfunktioner kan det vara dags att leta efter ett alternativ. Låt oss nu titta på ett av dessa FTP-alternativ – SFTP – lite mer detaljerat.

Vad är SFTP?

Om du har studerat FTP har du förmodligen någon gång stött på termen ”SFTP”. Så vad är SFTP? I praktiken är SFTP (även känt som SSH File Transfer Protocol) ett separat protokoll som fungerar över Secure Shell-dataströmmen (SSH) för att ge en högre skyddsnivå när du överför filer. Till skillnad från FTP-klienter som använder portnummer 21 använder SFTP portnummer 22. Eftersom FTP är ett osäkert protokoll är SFTP ofta att föredra, eftersom det tillhandahåller underliggande säkerhetsfunktioner och erbjuder möjligheten att åka snålskjuts på en SSH-anslutning.

Hur kan Dropbox användas istället för en FTP-server?

Låter allt detta överdrivet komplicerat? Skulle du föredra att slippa rekrytera en hel IT-avdelning för att hantera en webbserver? Eftersom stödet för FTP minskar och IT-säkerhetshoten blir alltmer sofistikerade kan det vara värt att titta efter alternativa metoder för säker och enkel åtkomst, överföring och hantering av ditt företags filer.

Dropbox kan vara ett effektivt alternativ till FTP som erbjuder ett säkert och stressfritt sätt att dela filer. Dropbox Transfer är en enkel och säker filöverföringstjänst som är perfekt om du vill leverera stora filer (du kan föra över upp till 100 GB till vem som helst, även om mottagaren inte har ett Dropbox-konto). Dessutom kommer Dropbox Transfer att bekräfta leveransen av dina filöverföringar med nedladdningsaviseringar, och ger dig möjlighet att styra åtkomsten med lösenord så att du kan se till att dina filer bara visas av de personer som behöver ha tillgång till dem.

Avslutande ord

FTP är ett effektivt sätt att överföra filer, men lösningen är föråldrad och överträffas av flera andra nu tillgängliga nätverksprotokoll, som till exempel SFTP som en tjänst. Du kan också sluta oroa dig och skaffa Dropbox som erbjuder en effektiv fildelningslösning för företag som snabbt och enkelt vill överföra en stor fil eller filluppsättning.

Upptäck ett bättre sätt att arbeta tillsammans.

Kom igång med Dropbox Business