Skip to content (Press Enter)

การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติ

การล้มเหลวที่จะวางแผนคือการวางแผนที่จะล้มเหลว แต่การเตรียมการที่ถูกต้องสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณกลับมาได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคุณ

โซลูชันบริการพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์เพื่อช่วยในการกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติ

การกู้คืนจากหายนะคืออะไร

การกู้คืนจากหายนะ หมายถึง กระบวนการที่องค์กรต้องปฏิบัติตามเพื่อให้กลับมาดำเนินการได้ตามปกติหลังจากประสบเหตุขัดข้องหรือภัยพิบัติ โดยมุ่งเน้นไปที่ระบบไอทีที่สนับสนุนฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญของธุรกิจเป็นหลัก โดยหวังให้เกิดความมั่นใจได้ว่าเทคโนโลยีสำคัญที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการขององค์กรจะกลับมาออนไลน์โดยเร็วที่สุด

ภัยพิบัติอาจปรากฏขึ้นได้ในหลายรูปแบบ ได้แก่ การโจมตีทางไซเบอร์ ความล้มเหลวของอุปกรณ์ แรนซัมแวร์ ไฟฟ้าขัดข้อง ภัยธรรมชาติ และแม้แต่ความผิดพลาดของมนุษย์ ทีมกู้คืนจากหายนะด้านไอทีต้องพิจารณาถึงภัยคุกคามที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของตนและวางแผนการดำเนินการสำหรับแต่ละคนในทีม ทั้งนี้ เพื่อเตรียมการรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างเหมาะสม

การดำเนินการดังกล่าวสามารถทำได้โดยการแบ่งภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ ภัยพิบัติที่คาดการณ์ไว้ และภัยพิบัติที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้

เหตุการณ์ที่คาดการณ์ไว้ คือการหยุดชะงักที่สามารถคาดการณ์ได้ตามสมควร ตัวอย่างเช่น ธนาคารใช้มาตรการป้องกันการโจรกรรม หรือโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างขึ้นบนแนวรอยเลื่อนเพื่อให้ทนต่อแผ่นดินไหว ภัยคุกคามที่คาดการณ์ได้สำหรับองค์กรถือเป็นการหยุดชะงักที่คาดการณ์ไว้ และสามารถลดผลกระทบจากภัยคุกคามเหล่านี้ได้อย่างมากโดยการวางแผนเชิงรุก

เหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้เป็นเหตุการณ์เดียวกันดังกล่าวที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น อุกกาบาตตกหรือการระบาดใหญ่ทั่วโลก แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่ใช่แนวคิดที่แปลกไปเสียทั้งหมด แต่ก็สามารถให้อภัยองค์กรได้ในกรณีที่ไม่มีแผนการรับมือโดยละเอียดสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว แม้ว่าการพิจารณาแผนการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพสำหรับทุกเหตุการณ์ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งอาจทำให้องค์กรหยุดชะงักจะเป็นไปไม่ได้หรือปฏิบัติไม่ได้จริง แต่การวางแผนการรับมือปัญหาสำคัญๆ เช่น ความเสียหายทางโครงสร้างหรือข้อมูลสูญหาย ก็เป็นการเตรียมการที่ดีเพื่อให้คุณสามารถกลับมาออนไลน์ได้

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ความต่อเนื่องทางธุรกิจคือการที่ธุรกิจที่กลับมาให้บริการตามปกติหลังจากเหตุการณ์หยุดชะงัก ความสามารถในการคงความต่อเนื่องทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วหลังจากเกิดภัยพิบัติ คือผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนของแผนการกู้คืนจากหายนะที่ได้มีการพิจารณาเป็นอย่างดี

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจมีเป้าหมายเพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงช่วงเวลาการหยุดทำงานและกลับมาให้บริการตามปกติโดยใช้เวลาสั้นที่สุด

หากเกิดภัยพิบัติขึ้นในสถานที่ตั้งจริงของธุรกิจ อาจจำเป็นต้องย้ายไปยังระบบสำรอง การวางแผนเรื่องนี้ล่วงหน้าทำให้ธุรกิจสามารถหลีกเลี่ยงการใช้เวลาในการค้นหาพื้นที่ทำงานใหม่และกลับมาให้บริการต่อได้อย่างรวดเร็ว ระบบสำรองมีสามรูปแบบ ได้แก่ Cold Site, Warm Site และ Hot Site

Cold Site คือพื้นที่ทำงานสำรองแบบว่างเปล่า การย้ายไปยังพื้นที่ทำงานรูปแบบนี้แสดงว่าองค์กรจะไม่มีการย้ายฮาร์ดแวร์หรือข้อมูลที่มีอยู่ไปด้วยเลย การกู้คืนจากหายนะวิธีนี้จะเป็นการกลับสู่การดำเนินธุรกิจปกติได้ช้าที่สุด แต่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ำกว่าตัวเลือกที่ครอบคลุมมากกว่า

Warm Site คือพื้นที่ทำงานที่มีอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายของตนเอง โดยอาจมีการสำรองข้อมูลที่จำกัด แต่จะไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทั้งหมด และจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการกู้คืนทั้งหมด

Hot Site คือระบบจำลองที่เหมือนกับระบบเดิมขององค์กร ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจที่ต้องการความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว Hot Site จะทำการซิงค์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีจากระบบหลักแบบเรียลไทม์ และจะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่อจากจุดที่ค้างไว้ได้อย่างง่ายดาย

RTO และ RPO

เมื่อวางแผนการกู้คืนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ ทีมไอทีมักจะร่างเป้าหมายหลักสองประการเพื่อประเมินการจัดการภาวะวิกฤต

ระยะเวลาเป้าหมายในการกู้คืน (Recovery Time Objective: RTO) คือระยะเวลาสูงสุดที่ธุรกิจจะอนุญาตให้กู้คืนไฟล์และเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินการต่อได้ตามปกติ การไม่สามารถกู้คืนได้ภายในเวลาที่กำหนดนี้อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่สามารถย้อนกลับได้สำหรับทั้งธุรกิจและลูกค้าหรือผู้รับบริการ

จุดเป้าหมายในการกู้คืน (Recovery Point Objective: RPO) จะระบุอายุของการสำรองไฟล์ที่ต้องกู้คืนหลังจากเกิดภัยพิบัติ หากองค์กรมี RPO สั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่นาที จะต้องมีการสำรองข้อมูลบ่อยๆ เพื่อทำให้ได้ตามเป้าหมายนี้

แผนการกู้คืนจากหายนะ

หลังจากคุ้นเคยกับแนวคิดของเป้าหมายในการกู้คืน ระบบสำรอง และพิจารณาเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ ที่คาดการณ์ไว้และไม่ได้คาดการณ์ไว้ซึ่งอาจเกิดขึ้น องค์กรจึงจะเริ่มรวบรวมแผนการกู้คืนได้ นี่คือเอกสารที่ทีมสามารถใช้เพื่อเป็นแนวทางในช่วงเวลาวิกฤตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้

แม่แบบการกู้คืนจากหายนะอาจประกอบด้วย:

  • ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนในทีมและข้อมูลการติดต่อของสมาชิก
  • คำแนะนำเพื่อสร้างความตระหนัก โดยเริ่มจากผู้ที่ระบุเหตุการณ์ผิดปกติและการดำเนินการต่างๆ จนกว่าสมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้รับแจ้ง
  • ข้อมูลการติดต่อแบบต่างๆ สำหรับสมาชิกในทีม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือลูกค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
  • สรุปเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญที่ต้องได้รับการกู้คืนตามลำดับและวิธีการ
  • สรุปการประเมินความเสี่ยงที่เน้นภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น ความเป็นไปได้ ผลกระทบที่อาจมีต่อธุรกิจ และคำอธิบายการดำเนินการที่ต้องทำในแต่ละสถานการณ์

หากธุรกิจมีการระวังภัยคุกคาม การดำเนินการที่รวดเร็วมักจะจำกัดความเสียหายโดยรวมได้มาก เมื่อคำนึงถึงกรณีดังกล่าว สิ่งสำคัญคือการพิจารณาถึงเครื่องมือและการบริการคลาวด์ที่ช่วยให้คุณดำเนินการตามแผนได้เมื่อเกิดภัยพิบัติ

Dropbox ช่วยได้อย่างไร

Dropbox จัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยโดยใช้กลุ่มเซิร์ฟเวอร์ศูนย์ข้อมูลหลายแห่งทั่วโลกซึ่งมีการสำรองข้อมูลนอกสถานที่สำหรับธุรกิจของคุณ การใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพของบริการพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์เพื่อการสำรองข้อมูลช่วยให้คุณสามารถป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหายได้ในกรณีที่ฮาร์ดแวร์ขัดข้องหรือเกิดภัยพิบัติในที่ทำการจริงของคุณ

Dropbox ช่วยให้ผู้ใช้สามารถซิงค์ไฟล์และเอกสารของตนได้แบบอัตโนมัติ โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ใดๆ ก็ตามที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้เป็นไซต์กู้คืนในราคาที่ถูกกว่าอย่างมาก มาตรการการรักษาความปลอดภัยในระบบคลาวด์จะช่วยให้อุ่นใจจากการโจมตีทางไซเบอร์ และการมีประวัติเวอร์ชันแบบขยายสำหรับบัญชี Dropbox Enterprise ก็ทำให้ผู้ใช้สามารถกู้คืนไฟล์เก่าๆ ย้อนหลังได้นานถึง 10 ปี

คำพูดที่ว่า “การล้มเหลวที่จะวางแผนคือการวางแผนที่จะล้มเหลว” เป็นเรื่องจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติ แม้จะไม่สามารถคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงได้ แต่ Dropbox ก็ช่วยลดผลกระทบจากปัญหาต่างๆ ได้

เตรียมทีมของคุณให้พร้อมสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดคิด

เริ่มต้น