Skip to content (Press Enter)

Så skriver du en faktura för designtjänster

Som frilansdesigner bör du sätta dig in i faktureringsprocessen för att hålla koll på din ekonomi. Utforska våra tips för att skapa, hantera och dela fakturor för designtjänster.

Upptäck Dropbox
En designer arbetar på sin surfplatta.

För frilansare och små verksamheter är professionella fakturor avgörande när det kommer till något mycket viktigt – att få betalt för sina tjänster. Men de är också viktiga finansiella dokument för kunder som dokumenterar arbetsomfång, överenskomna villkor och betalningsuppgifter.

Som frilansdesigner visar dina fakturor att du är pålitlig i ditt arbete och att du är dedikerad till att erbjuda transparens och effektiv kommunikation. Fakturorna spelar en avgörande roll i att undvika konflikter genom att beskriva projektdetaljer, uppmuntra positiv kontakt med kunder och bidra till din frilansverksamhets framgång.

Denna guide går igenom viktiga faktorer att tänka på när du genererar, levererar och hanterar fakturor för designjobb för att säkerställa en smidig process.

En designer tittar på en design på sin bärbara dator.

Det ska du inkludera i en faktura för designtjänster

En välgjord faktura för designtjänster ska inkludera följande viktiga element:

Kundens och frilansarens uppgifter

Oavsett om du skapar en ny faktura för varje projekt eller använder en fakturamall, ska dokumentet inledas med korrekta kontaktuppgifter för både dig och din kund.

Du ska inkludera ditt namn (eller din verksamhets namn), din adress, ditt telefonnummer och din mejladress. Dessa uppgifter är viktiga för att dina kunder enkelt ska kunna nå dig med frågor, problem eller uppdateringar angående projekt ni samarbetar på. Ange uppdaterade kontaktuppgifter för att säkerställa effektiv kommunikation mellan dig och dina kunder.

Du ska också ange kundens företagsnamn, adress, telefonnummer och mejladress. På så sätt kan du enkelt nå kunden för feedback, godkännanden och annat som rör projektet. Det gör det också dokumentationen enklare, eftersom du vet vem fakturan gällde, när den skapades och vilket projekt det handlade om.

Tydliga och lättillgängliga kontaktuppgifter hjälper till att effektivisera designprocessen och säkerställer att problem eller ändringar kan hanteras omedelbart.

Fakturadatum och förfallodatum

När du anger utfärdandedatumet för fakturan är det viktigt att inkludera dagen, månaden och året för att tydligt förmedla när betalningsbegäran skapades. Den här informationen hjälper dig och din kund att hålla koll på när transaktionen ägde rum och när betalningen förväntas tas emot.

Du ska också tydligt skriva ut förfallodatum för betalningen på fakturan. Datumet ska vara rimligt och följa branschstandarden för att undvika förvirring eller förseningar och för att säkerställa att kunden hinner bearbeta betalningen.

Använd de här uppgifterna för att skapa ett unikt fakturanummer som hjälper dig, din kund och eventuella skatterevisorer att hantera specifika fakturor. Om du exempelvis arbetar med en särskild kund regelbundet, kan du vilja skapa fakturanummer genom att kombinera en unik kundkod med fakturadatum som DBX-2024-01-01.

En designer arbetar på en design på sin surfplatta. Hen har sitt Dropbox-konto öppet på datorskärmen framför sig.

Beskrivning av designtjänster

Din beskrivning av de tjänster du tillhandahållit kan inkludera timpris för projekt med varierande tidsåtgång, projektbaserade avgifter för hela designprojekt eller specifika designtjänster som att skapa logos eller varumärkesprofilering eller att designa webbplatser.

Du kan tillhandahålla en arbetsbeskrivning innan projektets början där du går igenom omfattningen av arbetet och relaterade kostnader. Alla poster i arbetsbeskrivningen, inklusive extra kostnader för ytterligare revideringar, ska inkluderas i din faktura.

Andra poster kan vara betald tillgång till stockbilder eller typsnitt och uppgifter om milstolpar eller designfaser med ett strukturerat betalningsschema.

Glöm inte att inkludera eventuella licenskostnader, användningsavgifter, formatet för slutdesignen och ytterligare avgifter för kundgodkännanden utöver det ursprungliga avtalet.

Specificerad förklaring av kostnader

Om ditt projekt involverar flera olika uppgifter och inlämningar ska du specificera varje komponent och motsvarande avgift. Den här sortens noggrannhet ökar tydligheten och transparensen i faktureringsprocessen och gör det enklare för kunderna att förstå vad det är de betalar för. Genom att förklara kostnaderna på det här sättet kan du även undvika tvister och missförstånd som kan uppstå om kunden är osäker på vilka tjänster hen debiteras för.

Kostnadsförklaringen kan till exempel inkludera poster som utveckling av koncept, designrevideringar, projektledning och eventuella ytterligare tjänster som kunden har begärt. Varje tjänst ska skrivas ut tillsammans med motsvarande avgift, så att kunden kan se exakt hur slutsumman har räknats ut.

Betalningsvillkor

Ange tydligt betalningsvillkor, inklusive accepterade betalningsmetoder som kreditkort, betalkort, banköverföring eller kontanter.

Andra viktiga betalningsuppgifter är den valuta som betalningen ska göras i och eventuella förseningsavgifter som kunden kan ådra sig om hen inte betalar dig senast på det förfallodatum som du har angett. Detta kan innebära en procentuell avgift eller en fast avgift för varje dag som betalningen är försenad.

Professionell signering

Försök ge kunden ett bestående gott intryck i slutet av fakturan. En professionell signering befäster den goda erfarenheten de har haft av att arbeta med dig.

Överväg att avsluta fakturan på ett personligt sätt, som med: ”Tack för att ni väljer [namnet på din designstudio] för era designbehov.” Denna enkla gest visar att du uppskattar att arbeta med kunden och lämnar dörren öppen för framtida samarbeten. Genom att inkludera en genomtänkt signering fullföljer du inte bara transaktionen, utan stärker också relationen med kunden.

Så hanterar du designfakturor med Dropbox

Om du skickar dina fakturor manuellt som e-postbilagor erbjuder Dropbox en smidig lösning för att lagra, organisera och dela fakturorna. Ladda bara upp fakturorna till ditt Dropbox-konto så synkas de till alla dina enheter direkt. Dela dokument enkelt direkt från din molnlagring med bara några få klick.

En bild av Dropbox användargränssnitt som visar funktionen Skicka och spåra för filer som lagras i ditt Dropbox-konto.

För mer avancerade filsändningsfunktioner som engagemangsspårning kan du överväga att skicka fakturorna med Skicka och spåra. Du får då dagliga meddelanden via mejl som visar hur många gånger din faktura har visats. Dessutom får du analyser om när filen visades, hur länge och från vilken geografisk plats filen visades.

Enkla fakturor för designfrilansare

Fakturor spelar en viktig roll för att designfrilansares verksamheter ska lyckas. De fungerar som juridiska dokument för transaktioner som skyddar både designern och kunden. Dropbox förenklar faktureringsprocessen för frilansdesigners och gör det enkelt att färdigställa och skicka fakturor till kunder.

Med Dropbox har du ett centraliserat nav där du kan lagra, redigera och dela dina fakturor samt effektivisera processen med att skapa, anpassa och skicka dem. Börja använda Dropbox och revolutionera arbetsflödet för din frilansdesign idag.

Skapa professionella fakturor enkelt.

Förbättra arbetsflödet för dina designfakturor