Skip to content (Press Enter)

Slik skriver du en faktura for designtjenester

Hvis du er frilansdesigner, må du komme raskt i gang med faktureringen for å kunne leve av virksomheten din. Utforsk våre tips til hvordan du oppretter, administrerer og deler fakturaer for designtjenester.

Oppdag Dropbox
En designer jobber på nettbrettet.

For både frilansere og småbedrifter er profesjonelle fakturaer avgjørende for noe svært viktig, nemlig å få betaling for tjenestene. De fungerer imidlertid også som viktig økonomisk dokumentasjon for klienter ved at de angir arbeidsomfang, avtalte vilkår og betalingsopplysninger.

For en frilansdesigner vil fakturaene demonstrere din pålitelighet og seriøsitet og fremheve din dedikasjon til transparens og effektiv kommunikasjon. Fakturaene dine vil spille en viktig rolle for å unngå konflikter ved å vise prosjektdetaljer, fremme positive klientforbindelser og bidra til en vellykket frilansvirksomhet.

Denne veiledningen vil hjelpe deg med viktige faktorer du må ta hensyn til når du genererer, leverer og administrerer fakturaer for designarbeid, for å sikre en effektiv og sømløs prosess.

En designer ser på en design på en bærbar datamaskin.

Hva må med i en faktura for designtjenester

En godt utformet forretningsfaktura for designtjenester må inneholde følgende viktige elementer:

Opplysninger om klient og frilanser

Enten du oppretter en ny faktura for hvert prosjekt eller bruker en fakturamal, vil dokumentet starte med presise kontaktopplysninger for både deg og klienten.

Du bør ta med eget navn (eller navnet på selskapet), adresse, telefonnummer og e-postadresse. Denne informasjonen er avgjørende for at klientene dine skal kunne ta kontakt med eventuelle spørsmål, bekymringer eller oppdateringer til prosjektene dere samarbeider om. Hvis du oppgir oppdaterte kontaktdetaljer, effektiviseres kommunikasjonen mellom deg og klientene.

Tilsvarende må du også oppgi klientens firmanavn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Dermed kan du lett kontakte klienten for å be om tilbakemeldinger, godkjenning eller andre ting knyttet til prosjektet. Det gjør også arkiveringen mye enklere – du vet hvem fakturaen ble sendt til, når den ble opprettet og prosjektet den henviser til.

Med klare og tilgjengelige kontaktopplysninger kan du lettere effektivisere designprosessen og sikre at alle problemer eller endringer håndteres umiddelbart.

Fakturadato og forfallsdato

Når du angir datoen fakturaen ble utstedt, er det viktig å ta med dag, måned og år for å angi tydelig når betalingsforespørselen ble generert. Denne informasjonen hjelper deg og klienten med å holde oversikt over når transaksjonen foregikk og når betalingen er forventet.

Du må også angi klart forfallsdatoen for betalingen på fakturaen. Denne datoen skal være rimelig og følge bransjestandardene for å unngå forvirring eller forsinkelser samt sikre at klienten rekker å behandle betalingen.

Deretter kan du bruke denne informasjonen til å generere et unikt fakturanummer som hjelper deg, klienten og potensielle skatterevisorer med å håndtere spesifikke fakturaer. Hvis du for eksempel jobber ofte med en bestemt klient, vil du kanskje opprette fakturanumrene ved å kombinere en unik kundekode med fakturadatoen, for eksempel DBX-2024-01-01.

En designer jobber med en design ved nettbrettet. Hun har en åpen Dropbox-konto på dataskjermen foran seg.

Beskrivelse av designtjenester

Din beskrivelse av tjenestene du har levert, kan inkludere en timepris for prosjekter med varierende tidsbruk, prosjektbaserte priser for hele designprosjekter eller spesifikke designtjenester som opprettelse av logo, profilering eller nettstedsdesign.

Du har kanskje laget en arbeidsspesifikasjon før prosjektstart hvor du skisserer hva jobben omfatter med tilhørende kostnader. Alle postene i arbeidsspesifikasjonen, inkludert tilleggskostnader for ekstra revisjoner, må være inkludert i fakturaen.

Andre linjeposter kan være betalt tilgang til arkivbilder eller skrifttyper samt detaljer om milepæler eller designfaser med en strukturert betalingsplan.

Ikke glem å inkludere eventuelle lisenskostnader, bruksavgifter, format på den endelige designen samt ekstra betaling for klientgodkjenninger utover den første avtalen.

Spesifiserte kostnader

Hvis prosjektet involverte flere oppgaver og leveranser, må du spesifisere hver komponent med tilhørende pris. Et slikt detaljnivå gjør faktureringsprosessen klarere og mer transparent, slik at klienten lettere kan forstå eksakt hva det er de betaler for. Ved å bryte ned kostnadene på denne måten, kan du også unngå tvister og misforståelser som kunne oppstått hvis klienten var usikker på hvilke tjenester de ble belastet for.

De nedbrutte kostnadene kan for eksempel omfatte elementer som konseptutvikling, designrevisjoner, prosjektstyring og eventuelle ekstratjenester klienten har bedt om. Hver av disse tjenestene kan oppgis med en tilhørende pris, slik at klienten kan se eksakt hva som inngår i det beregnede totalbeløpet.

Betalingsvilkår

Angi klare betalingsvilkår, inkludert aksepterte betalingsmetoder som for eksempel kredittkort, debetkort, bankoverføring eller kontant betaling.

Andre viktige betalingsdetaljer omfatter hvilken valuta betalingen forventes å skje i, samt eventuelle morarenter klienten kan pådras hvis de ikke betaler før angitt forfallsdato. Dette kan omfatte et prosentgebyr eller flatt gebyr for hver dag betalingen er forfalt.

Profesjonell fullføring

På slutten av fakturaen kan du prøve å gi klienten din et positivt siste inntrykk. Et profesjonelt siste inntrykk kan bidra til å styrke den gode erfaringen de har fått fra samarbeidet med deg.

Vurder å avslutte fakturaen med et personlig budskap, for eksempel «Takk for at du valgte [navnet på ditt designstudio] til dine designløsninger.» Denne enkle gesten viser at du satte pris på oppdraget og gjerne samarbeider med dem igjen i fremtiden. Ved å ta deg tid til å inkludere et gjennomtenkt siste inntrykk, vil du i tillegg til å fullføre transaksjonen, styrke relasjonen med klienten.

Hvordan administrere designfakturaer med Dropbox

Hvis du sender fakturaene manuelt som e-postvedlegg, tilbyr Dropbox en praktisk løsning for lagring, organisering og deling av fakturaene. Bare last fakturaene opp til Dropbox-kontoen, så blir de umiddelbart synkronisert til alle enhetene dine. Du kan enkelt dele dokumenter rett fra nettskylagringen med noen få klikk.

Et bilde av Dropbox-brukergrensesnittet med Send og spor-funksjonen for filer som er lagret i Dropbox-kontoen din.

For avanserte filsendingsfunksjoner som engasjementssporing, kan du vurdere å bruke Send og spor. Da får du daglige e-postvarslinger som viser hvor mange ganger fakturaen din har blitt vist. Du får også analyser av for eksempel når filen ble vist, hvor lenge og fra hvor filen ble vist.

Enkel fakturering for frilansdesignere

Fakturaer er avgjørende for å lykkes med virksomheten som frilansdesigner. De fungerer som juridisk dokumentasjon av transaksjoner, og sørger for å beskytte både designeren og klienten. Dropbox forenkler faktureringsprosessen for frilansdesignere og gjør det lett å fylle ut og sende fakturaer til klienter.

Med Dropbox har du et sentralisert knutepunkt for å lagre, redigere og dele fakturaene, og du kan effektivisere arbeidet med å lage, tilpasse og sende fakturaer. Omfavn Dropbox og revolusjoner arbeidsflyten rundt frilansvirksomheten din som designer i dag.

Enkel opprettelse av profesjonelle fakturaer

Styrk faktureringsarbeidsflyten rundt designvirksomheten din