Illustration of a person working at a desktop computer.
Stötta teamet

Projektledning med Dropbox

Hur kan man hålla sig uppdaterad utan att stå i vägen? Lär dig hur du håller arbetet igång och hjälper teamet att nå framgångar på en organiserad plats med verktygen de gillar bäst.

En kvinna som arbetar på en bärbar dator vid sitt skrivbord med färgglada omgivningar
E-signaturautomatisering

Bemästra ditt arbetsflöde för avtalshantering

Lär dig hur du effektiviserar även de mest komplexa avtalen för att spara tid och pengar åt teamet.

En person står och arbetar på en iPad
Kundberättelse

Ge kraft åt globalt samarbete

Titta bakom kulisserna när ett butiksrosteri hanterar marknadsföringsprojekt och internationella entreprenörer med Dropbox.

Kaffebönor rostas i en maskin.
Två kvinnor varav en tar kort på en tidning.
Virtuell workshop

Skriv ett teamkontrakt

Varför existerar ditt team? Vilket är dess grundläggande syfte? Högpresterande team tenderar att ha ett gemensamt svar på denna fråga. Använd denna workshop för att förstå vad ditt projekt- eller kärnteam verkligen finns till för att göra, och för att skriva ett gemensamt avtal som inspirerar till bästa möjliga arbete.

Illustration av en person som tittar på en karta.