Skip to content (Press Enter)

Fallstudie

University College London

Londons ledande forskningsuniversitet använder Dropbox och Dropbox Paper för att snabba på globala samarbeten.
En person som tar bort filer från ett arkiv

Få mer gjort med Dropbox

UCL:s nyckelresultat

  • Smidigt globalt samarbete
  • Säker delning av känsliga forskningsdata
  • Enkel versionskontroll

Utmaningen

Skapa en säker samarbetsplattform som kan hantera stora mängder känsliga data

Med tanke på att 30 000 datapunkter samlas in per sekund och neuron och att varje forskningsprojekt överskrider 4 TB data hade UCL:s neurologiska forskningsteam på Sainsbury Wellcome Centre (SWC) svårt att dela sina resultat vilket saktade ner hela forskningsprocessen.

Den ursprungliga metoden för att registrera framsteg var begränsad till anteckningar i anteckningsböcker och det tvingade team att träffas varje vecka för en muntlig uppdatering om varje projekt. 

Det här tidskrävande arbetssättet tog upp värdefull tid och drog bort teamen från deras viktiga arbete i labbet.

Teamet behövde hitta en lösning som på ett exakt sätt samlade in de stora mängder data som genererades av experiment och gjorde det möjligt att samarbeta säkert från hela världen.

Med Dropbox får vi en säker plattform för att sammanföra människor och team i forskning som kan förändra liv. De bästa och skarpaste hjärnorna fokuserar på en specifik utmaning, och vi ser stora framsteg inom ett mycket komplext forskningsområde.

Tiago Branco, Senior Research Fellow, UCL

Lösningen

En säker och enhetlig arbetsyta för snabbare forskning i viktiga områden

UCL har bedrivit värdefull forskning i många år, men digitala verktyg som Dropbox och Dropbox Paper innebär att de kan öka takten. UCL:s team inom neurovetenskap vid Sainsbury Wellcome Centre åstadkommer nu på tre år det som skulle ha tagit betydligt längre tid och det beror på att de med Dropbox kan testa hypoteser mycket snabbare än någonsin tidigare.

När team arbetar och producerar data i laboratorium kan andra forskare nu bevaka dem och ge omedelbar feedback via Dropbox Paper. Denna omedelbara slinga av feedback hjälper till att utvidga forskningen medan den sker och kan till och med påverka ett live-experiments riktning om något intressant hittas i resultaten.

Den här kraftfulla funktionen sparar värdefull tid i forskningsprojekt, och gör det möjligt för teamet att använda sin samlade kompetens till experiment var som helst i världen och arbeta snabbare mot värdefulla slutsatser.

Nu planeras forskningsprojekt med Dropbox Paper. Med livedokument samlas alla på en enhetlig arbetsyta där de kan planera, samarbeta och analysera resultat. Alla som behövs i projektet kan tas in från början och eftersom det är ett mobilt verktyg kan teamen arbeta var och när som helst.

Dropbox Paper är det perfekta verktyget för oss eftersom det är otroligt enkelt att använda. Gränssnittet är enkelt och framför allt ger det forskningsuppdateringar i realtid. Vi uppskattar flexibiliteten med att kunna lägga till forskningsinformation i vilket format som helst. Oavsett om vi delar bilder, videor, tabeller eller hyperlänkar till andra dokument hanteras allt smidigt.

Tiago Branco, Senior Research Fellow, UCL

Resultaten

En snabbare forskningsprocess

Dropbox och Dropbox Paper hjälper forskningsteamet inom neurovetenskap vid Sainsbury Wellcome Centre på UCL att uppnå en snabbare forskningsprocess, vilket innebär att forskningsteamen kan arbeta snabbare mot livräddande upptäckter. Det är de här nya digitala verktygen som tar bort hinder för samarbete, möjliggör ett säkert flöde av data, samlar de skarpaste hjärnorna och hjälper UCL att lösa den mänskliga hjärnans mysterium.

Det arbete som teamet gör just nu hjälper oss att förstå hur hjärnan representerar och bearbetar information. Det är avgörande för vår förståelse av hur hjärnan fungerar, hur vi tolkar världen och hur vi fattar beslut. Den här kunskapen kan hjälpa oss att behandla psykiska hälsoproblem, till exempel missbruk, depression och extrem ångest.

Gå med de 6 000 universitet och folkhögskolor som körs på Dropbox

Ta kontakt med vår Sverigeansvarige