Skip to content (Press Enter)

Hvordan klarer din organisasjon seg?

Svar på referanseundersøkelsen under for å se hvordan teamet ditt og taktikker dere bruker rangeres sammenlignet med måten andre små og mellomstore bedrifter har håndtert utfordringer knyttet til pandemien på – det siste året og i tiden fremover.