Skip to content (Press Enter)

Så använder en digital fastighetsfirma den smarta arbetsplatsen för att hålla sig agila

4 januari 2022

Exporo är Tysklands ledande leverantör av digitala fastighetsinvesteringar, och gör det möjligt för privatpersoner att förvärva andelar i fastighetsprojekt. Medan andra företag kämpade för att anpassa sig till det nya distansarbetet använde Exporo Dropbox-verktyg som HelloSign och Paper för att bli starkare än någonsin.

Två medarbetare tittar på en dator och ler

Exporo är en kostnadsfri och användarvänlig onlinemarknadsplats som låter privata investerare göra investeringar av alla storlekar i fastighetsprojekt. Innan plattformen startades förlitade sig fastighetsbolag på banklån eller stora investerare för att kunna få igång sina projekt. Idag har Exporo växt till att fler än 200 medarbetare över hela världen.

Exporo planerade för snabb tillväxt och byggde en digital affärsmodell med agila digitala arbetsflöden som kan växa med företaget. De tror att företag som vill reagera snabbt och flexibelt måste konfigurera sina processer därefter. Det är därför en flexibel arbetsmodell, asynkrona arbetstider och tillit till medarbetarna är en del av företagets grundläggande värderingar – arbetet i teamen är viktigare än var eller hur det görs. Exporo använder molnbaserade Dropbox-samarbetsverktyg för att samla alla intressenter och säkerställa företagsframgångar.

Människor på en takterrass arbetar lyckligt tillsammans

Länkar alla interna och externa intressenter på en enda plattform

Eftersom Exporo har medarbetare och tredjepartsintressenter runt om i världen behöver de ett sätt att kommunicera och skapa på distans. Dropbox möjliggör supersmidigt samarbete mellan både interna teammedlemmar och externa partner. Med delade mappar kan medarbetarna skapa platser där de kan organisera det dagliga arbetets delar. Med Paper kan de sedan arbeta intuitivt med en lång rad uppgifter – från en snabb skiss till djupgående projektplaner. Dessutom ger detta verktyg teammedlemmar möjlighet att mötas i realtid eller asynkront för att samarbeta i interaktiva dokument.

Dropbox är vår enda källa till sanning när det kommer till våra företagsdokument. Från marknadsföringsmaterial till fakturor och individuella säkerhetskopior för alla våra medarbetare – allt lagras centralt i Dropbox.

Sören Krüger, IT Security Officer på Exporo

En smart arbetsplats som hanterar vanliga och ovanliga utmaningar

Dropbox har gjort det möjligt för Exporo-teamet att undvika typiska affärsutmaningar redan från början. Till exempel kan något så vanligt som att byta till ny hårdvara bli onödigt komplicerat och data kan gå förlorade. Eftersom alla filer alltid är tillgängliga och spårbara i molnet kan Exporo hantera allt detta centralt. ”Tack vare genomtänkta funktioner som versionshistorik har många 'dataliv' redan räddats på Exporo”, säger Simon Brunke, VD för Exporo.

I fastighetsvärlden kräver många dokument också juridiskt bindande signaturer, och om dessa ska göras på papper kan detta sakta ner processerna eller att få dem att stanna helt. Med HelloSign kan Exporo enkelt dela digitala dokument. För att få en signatur från någon på andra sidan planeten krävs därför bara några få klick. Särskilt under Covid-19-pandemin har HelloSign visat sig ovärderligt. Istället för att behöva stapla berg av mappar med avtal och kontrakt på sina skrivbord kan Exporo-medarbetarna hantera allt sitt signaturrelaterade arbete på distans.

En optimerad arbetsyta förenklar och förbättrar samarbetet med kollegerna, istället för att komplicera det vilket tyvärr verkar vara fallet för många lösningar på marknaden.

Simon Brunke, VD på Exporo
För många företag var den plötsliga övergången till distansarbete en enorm utmaning. Men inte för Exporo. Istället kunde de enkelt gå över till en distansarbetsmodell när det blev nödvändigt eftersom processerna redan fanns på plats. Från och med nu kommer det att vara enkelt att låta medarbetare arbeta hemifrån eftersom Dropbox låter dem lagra och komma åt allt, var som helst, när som helst.

Upptäck ett bättre sätt att arbeta tillsammans

Kom igång med Dropbox Business