Framtidens arbete är flexibelt

Enorma samhällsomdaningar förändrar snabbt sättet människor arbetar på. Distansteam, olika tidszoner och nya sätt att samarbeta på kräver en mer flexibel framtid.
Forskning och insikter

Är sättet vi arbetar på trasigt?

State of Collaboration-rapporten är en oberoende studie som Dropbox beställt som utforskar några av de största utmaningarna på den moderna arbetsplatsen – och hur vi kan hantera dessa hinder med smartare och mer effektiva arbetssätt.

Webbföreläsning om arbetets framtid

Vad kommer efter distansarbete?

James McQuivey, VP för Forrester Research, diskuterar den senaste tidens insikter om en föränderlig arbetsplats, och hur pandemin snabbar på övergången till framtidens arbete.

Från friktion till flöde

9 sätt som företagsledare hanterat produktivitetsutmaningar

Låt oss sätta stopp för en oändlig arbetsdag och ta itu med några av de produktivitetsutmaningar som företag av alla storlekar ofta måste hantera. Ta del av denna vägledning för värdefulla kunskaper om hur andra ledare ger sina team möjlighet att hålla fokus på det dagliga arbete som är viktigast.

Lär dig hur du och ditt team kan få mer gjort med Dropbox.

Kom igång nu