Skip to content (Press Enter)

Fallstudie

NewVoiceMedia

NewVoiceMedia förenklar globala expansionsprocesser och minskar belastningen på IT-avdelningen genom att flytta bort filer från vanliga servrar till Dropbox.
Rad med arkivskåp med en enda låda öppen.
Två NewVoiceMedia-anställda samarbetar i ett projekt.
Så här använder NewVoiceMedia Dropbox för att samarbeta som ett team.

NewVoiceMedias nyckelresultat

  • Operativsystemsoberoende lagring och delning av filer
  • Minskat behov av IT-support
  • Snabb återställning av förlorade och raderade filer

UTMANINGEN

Ökande IT-problem

NewVoiceMedia, världens ledande kundkontaktföräljare i molnet, har ökat sin kundbas över hela världen. Allteftersom försäljningen har ökat har företaget utökat sin egen infrastruktur för att uppfylla kundernas behov, med nya kontor från Storbritannien till Australien och ett antal platser däremellan. I början fick teamen på alla kontor NAS-servrar med VPN-åtkomst till filerna. Men VPN-anslutningarna medförde snart problem. Som Nithin Veeraarasu, chef för globala IT-tjänster beskriver det: ”Fjärråtkomst var ett återkommande problem, särskilt för vårt säljteam. De försökte hämta information via VPN med 3G-surfpunkter, vilket inte var idealiskt. Vi började få så mycket problem med att synka dokument och behålla rätt versioner.” Utöver utmaningarna med anslutningar och versioner fick Mac-användarna, som utgör 35 % av arbetsstyrkan, operativsystemskonflikter när de använde VPN. De allt större problemen försvårade expansionsprocessen och tog onödigt mycket tid och energi för NewVoiceMedias IT-team.

När vi jämförde kostnader och funktioner stod Dropbox Business verkligen ut bland alla andra. Lösningen håller en hög standard, och det vet alla.

Nithin Veeraarasu, chef för globala IT-tjänster, NewVoiceMedia

LÖSNINGEN

Tillförlitlig anslutning, hög kompatibilitet

NewVoiceMedia började utvärdera molnlösningar som kunde förbättra åtkomsten till filer, säkerheten och synkroniseringen för distansteam. En partner till NewVoiceMedia, Salesforce, använder Microsoft® Office 365 i alla sina divisioner, så OneDrive verkade ett logiskt val. Veeraarasu förklarar emellertid att ”... när vi jämförde kostnader och funktioner stod Dropbox Business verkligen ut bland alla andra. Lösningen håller en hög standard, och det vet alla.” Företagets beslöt sig för att driftsätta Dropbox och lade till en installations- och felsökningsguide i alla teammappar för att minska belastningen på IT-avdelningen. ”När någon ny börjar på företaget går de nu direkt till vår Dropbox-guide om de får problem”, berättar Veeraarasu. ”Ingen behöver vänta på att kontoren i Storbritannien ska öppna nästa morgon för att lösa problemet åt dem.” Mac-användare har inte längre några kompatibilitetsproblem eftersom Dropbox Business fungerar på alla enheter och operativsystem. Applikationen har även filåterställning oavsett vilken enhet som används och är enligt Veeraarasu ”... en helt fantastisk tillgång för företaget.”

Vårt marknadsteam kan hämta marknadsföringsmallarna de behöver, våra säljare har tillgång till rätt kundpresentationsfiler. Med Dropbox hålls alla uppdaterade och kan bidra till att företaget växer.

Nithin Veeraarasu, chef för globala IT-tjänster, NewVoiceMedia

RESULTATEN

Lägre kostnader, kunden vinner

Genom att avlasta IT-teamet och slippa VPN-kostnader har Dropbox Business hjälpt NewVoiceMedia att rikta resurserna mot viktigare satsningar. Tack vare tillförlitligare system är det nu enklare för företaget att öka sin arbetsstyrka och antalet kontor. Enligt Veeraarasu påverkar dessa förändringar även NewVoiceMedias kunder. ”Vårt marknadsteam kan dela idéer, kampanjer och budgetar, och våra säljare har åtkomst till rätt kundpresentationsfiler. Med Dropbox Business hålls alla uppdaterade och kan bidra till att företaget växer.”

Den bästa delnings- och lagringslösningen för företaget

Prova utan kostnad