Skip to content (Press Enter)

Jak firma Cully Automation usprawniła proces zarządzania umowami dzięki Dropbox

Praca zdalna bardzo obciążała ręczne procesy zarządzania dokumentami w pewnej firmie inżynierskiej. Jednak dzięki Dropbox i Dropbox Sign firma Cully Automation poczyniła ogromne postępy.

true

Wyzwanie

  • Pomimo przejścia na pracę zdalną firma Cully Automation nadal korzystała z wiadomości e-mail i listów, aby wysyłać umowy i dokumenty do podpisu
  • Było to kosztowne, marnowało cenny czas pracowników i utrudniało zabezpieczanie procesu podpisywania

Rozwiązanie

  • Firma Cully Automation używała usługi Dropbox już od 10 lat, dlatego wdrożyła rozwiązanie Dropbox Sign, aby stworzyć dla pracowników uproszczony przepływ pracy do tworzenia, wysyłania i podpisywania umów oraz do współpracy

Zmiana

  • Faktury, umowy i poufne dokumenty są bezpiecznie udostępniane, podpisywane i przechowywane, a ścieżki kontrolne z sygnaturą czasową i automatyczne przypomnienia zapewniają, że nic nie zostanie pominięte, dzięki czemu firma Cully Automation może finalizować umowy o 50% szybciej

Wdrożenie usług Dropbox i Dropbox Sign było kluczem do rozwoju i sukcesu naszej firmy. Bez nich nie bylibyśmy tak wydajni i produktywni.

David Cully, dyrektor zarządzający, Cully Automation Ltd

Cully Automation to irlandzka firma inżynierska, która oferuje wszystko — od projektowania i instalacji po automatyzację procesów na dużą skalę. Specjalizuje się ona w planowaniu, budowie, automatyzacji i konserwacji krytycznej infrastruktury wodnej w Irlandii.

Firma Cully Automation przez kilka lat korzystała z usług Dropbox, aby zarządzać współpracą między zespołami pracującymi w terenie i w biurze. Jednak gdy rozpoczęła się pandemia COVID-19, zespół potrzebował rozwiązania, które mogłoby rozszerzyć możliwości współpracy w czasie rzeczywistym o podpisywanie umów. Rozwiązanie musiało również uwzględniać zespoły pracujące w terenie na obszarach, gdzie przepustowość sieci jest niska. Takie zespoły dokonywałyby aktualizacji w trybie offline, aby zsynchronizować je później, po przywróceniu połączenia.

Droga do Sign

Biorąc pod uwagę, że każdy gość i pracownik musiał wypełnić ankietę dotyczącą powrotu do pracy i oficjalnie zadeklarować, że nie ma objawów choroby COVID-19 przed wejściem na teren obiektów, odwieczna metoda drukowania, podpisywania i zbierania papierowych formularzy szybko stała się czasochłonna i kosztowna. W połączeniu z koniecznością regularnego podpisywania i aktualizowania ważnej dokumentacji BHP, ocen ryzyka i raportów dotyczących urazów oznaczało to, że firma miała do czynienia z masą dokumentacji i niepotrzebnymi opóźnieniami administracyjnymi.

Chcąc umożliwić pracownikom, gościom i wykonawcom zdalne podpisywanie dokumentów i deklaracji, firma Cully Automation postanowiła skorzystać z rozwiązań Sign i Dropbox. Umożliwiło to firmie tworzenie, podpisywanie i bezpieczne przechowywanie prawnie wiążącej dokumentacji dla każdej lokalizacji i każdego biura, oraz wprowadzanie jej w czasie rzeczywistym. Co więcej, konfiguracja była szybka i prosta, co oznacza, że zespół zaczął korzystać z nowej technologii w ciągu zaledwie kilku dni.

Dzięki współpracy Dropbox i Sign w celu stworzenia pierwszego na świecie osadzonego rozwiązania do elektronicznego podpisywania i przechowywania dokumentów, decyzja o wdrożeniu Sign była prosta.

David Cully, dyrektor zarządzający, Cully Automation Ltd
Przed wprowadzeniem Sign   Po wprowadzeniu Sign
Nadmierne poleganie na wiadomościach e-mail
Dokumenty były podpisywane i odsyłane pocztą elektroniczną, co utrudniało zarządzanie najnowszymi wersjami.
Lepsza współpraca wewnętrzna
Sign umożliwia automatyczne wysyłanie, podpisywanie i umieszczanie w odpowiednim folderze często używanych dokumentów, takich jak oświadczenia lub umowy.
Opóźnienia spowodowane czasochłonnym podpisywaniem
Umowy musiały być wysyłane pocztą lub wymagały stawienia się sygnatariuszy w biurze, co powodowało niepotrzebne opóźnianie całego procesu o kilka dni.
Bezstresowe podpisywanie
Pracownicy mogą teraz podpisywać umowy w kilka sekund, przyspieszając przepływy pracy i ułatwiając robotnikom szybsze wykonywanie tego, co muszą wykonać.
Strata czasu na ręczne przypomnienia
Zespoły musiały ręcznie monitorować uzyskiwanie brakujących podpisów, co zabierało cenny czas, który można było przeznaczyć na ważniejsze zadania.
Automatyczne przypomnienia
Sign automatycznie powiadamia wszystkich sygnatariuszy o brakujących podpisach, ułatwiając śledzenie, kto co podpisał — i kiedy.
Trudności w zabezpieczaniu procesu podpisywania
W przypadku dokumentów wysyłanych do podpisu pocztą i w wiadomościach e-mail zabezpieczenie całego procesu i nadanie mu mocy prawnej było trudne.
Bezpieczne podpisy elektroniczne
Dzięki ścieżkom kontrolnym z sygnaturami czasowymi i uwierzytelnianiu opartemu na rolach dokumenty mogą być bezpiecznie udostępniane i podpisywane oraz są prawnie wiążące.

Poprawa współpracy i bezpieczeństwa dzięki Dropbox i Sign

Biorąc pod uwagę wysoki poziom wdrożenia oraz wzrost szybkości i dokładności procesu składania deklaracji COVID-19, zespoły ds. finansów, kadr i umów w firmie Cully Automation zdecydowały się na przyjęcie podobnego przepływu pracy. Teraz wszystko, od fakturowania, przez rekrutację, po zawieranie umów, jest zarządzane za pośrednictwem Dropbox i Sign.

Dzięki tym narzędziom w firmie Cully Automation powstała ujednolicona przestrzeń dla wszystkich działów do wydajnego zarządzania dokumentami. Od rozpoczęcia projektu do wdrożenia, Dropbox i Sign zapewniają bezpieczne przechowywanie dokumentów w łatwo dostępnej lokalizacji, co pozwala na lepszą współpracę i aktualizacje w czasie rzeczywistym.

Nie wyobrażam sobie życia bez Dropbox i Sign — te rozwiązania mają kluczowe znaczenie dla wszystkiego, co robimy. Są one wpisane w cały nasz cykl biznesowy, od wstępnej kwalifikacji, przez przetarg, aż po obsługę posprzedażną.

David Cully, dyrektor zarządzający, Cully Automation Ltd

Dowiedz się, jak Dropbox Sign umożliwia korzystanie z podpisów elektronicznych na całym świecie.

Więcej informacji o Dropbox Sign